Over ons

Inleiding

De eindigheid van sommige materialen die moeder Aarde voortbrengt worden steeds betekenisvoller. De opgave om in 2050 evenveel CO2 uit te stoten als in 1990 is enorm.
Hoewel het besef er al lang was is en lang is genegeerd heeft de Europese Unie voor elk deelnemend land aangespoord dit onderwerp “handen en voeten” te geven.

Transities

Nederland heeft sectorale transitieagenda’s gemaakt voor vijf verschillende sectoren:
Biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen.
Uit deze agenda’s zijn transitieteams ontstaan die in het geval van consumptiegoederen streven naar een volledig circulaire consumptiegoedereneconomie in 2050. Met dit doel voor ogen is in 2018, samen met bedrijven en overheden, de Transitieagenda Consumptiegoederen opgesteld die de ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord samen met de Rijksoverheid hebben opgesteld.

Icoonproject

Het circulaire ambachtscentrum (CA) is opgenomen als icoonproject in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023. Rijkswaterstaat ondersteunt gemeenten met het ontwikkelen van circulaire ambachtscentra. Gemeenten kunnen zo streven naar een ruimtelijk beleid waarin verschillende initiatieven slim samenkomen om de circulaire economie te bevorderen.
Een circulair ambachtscentrum is een locatie of een netwerk waarbij partijen samenwerken aan het verminderen van afvalstromen, inzetten op de reparatie van producten of goederen en het realiseren van hoogwaardig product- en materiaalhergebruik. Daarbij worden de functies van een milieustraat, kringloopwinkel en reparatiewerkplaats gecombineerd, waardoor spullen en materialen langer in gebruik blijven en onnodig verbranden wordt voorkomen. Behalve voor duurzaamheid, zorgen deze plekken ook voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Prijsvraag

In 2019 heeft de gemeente Steenwijkerland samen met de Stichting Kringloopwinkels Steenwijk e.o. de prijsvraag die de overheid had uitgeschreven gewonnen. Daarmee kwam er geld vrij om te gaan onderzoeken en als mogelijk opstarten van een fysiek dan wel virtueel CA. Het uitbreken van Covid-19 in de jaren 2020 en 2021 heeft voor vertraging gezorgd in het ontwikkelen van een CA.

Infopunt

In 2022 kwam de stichting Kringloopwinkels Steenwijk ter ore dat Bijzonder Hout een zelfstandig bedrijf binnen Bijzonder Druk wilde stoppen maar nog zocht naar een overnamekandidaat. De stichting Kringloopwinkels e.o. doet afstand van ruim 50.000 kg hout per jaar. De stichting zocht een partner om op een andere manier naar hout te kijken als dan er alleen afstand van nemen.
In 2022 is er al geoefend met ‘op een andere manier naar hout kijken’ bij het inrichten van het Infopunt voor de stichting Duurzaam Steenwijkerland. Bij die inrichting zijn er bedbodemlatjes gebruikt voor de wandbekleding.

CAS-hout

In 2023 zijn de directeuren bij een deel van het College van B&W om tafel geweest om te praten over de ontwikkeling van een circulair ambachtscentrum en activiteiten die daar uit voort zouden kunnen vloeien. Uit dat gesprek kwam het hebben van een ondernemingsplan naar voren. Het eerste kwartaal van 2023 is gebruikt om duidelijk te krijgen wat het C@S-hout, want dat is de naam die de samenwerking tot nu is gaan heten, in zou kunnen houden. Daartoe heeft er met de huidige eigenaren en geïnteresseerde partners impact sessies plaatsgevonden. De methode die ook gebruik wordt door sociale onderneming in den lande. Met deze methode worden doelstellingen, de daaruit voortkomende activiteiten, meetbaar en de beoogde (eventuele ook negatieve) impact vrij scherp.
Hoewel houtbewerking in de privésfeer waarschijnlijk nog plaatsvindt heeft het in Steenwijkerland geen professionele setting die voor de consument toegankelijk is. C@S-hout wil daar verandering in brengen. Twee hoofdactiviteiten staan centraal, producten maken van 2e hands hout en producten van hout repareren. Daarbij staat C@S-hout open voor leerlingen van het Praktijk onderwijs, mensen die willen een (re)integreren in de samenleving en burgers van Steenwijkerland. Ruimte voor mensen om zich te ontwikkeling, verbinding, ook de pen-gat en kennisoverdracht staan centraal.
In het eerste deel vindt u welke impact C@S-hout wil maken, helemaal uitgeschreven tot aan de SDG’s (Sustainable Development Goals) aan toe.
In het tweede deel van dit ondernemingsplan vindt u de begroting. Hoewel er een positief resultaat is begroot zijn er op dit moment van schrijven geen inkomsten. De behoefte aan een opstartkapitaal is groot

Project Circulair Ambachts Centrum (CAS-Hout)
Achtergrond en uitgangspunten.

In 2019 is het project circulair Ambachtscentrum opgenomen in het gemeentelijke Grondstoffenplan 2020 -2024 onder het thema ‘Huishoudelijke afval’: stimuleren hergebruik van grondstoffen en aanpakken restafval. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de inzameling van grondstoffen en afval bij onze inwoners.
In 2019 volgt er een prijs gewonnen door de stichting Kringloopwinkels Steenwijk e.o. en de gemeente Steenwijkerland. Met deze samenwerking kunnen de plannen verder worden uitgewerkt en nog meer ruimte geven voor sociale binding van de gemeenschap en het realiseren van mooie ambachtelijke educatieve werkplaatsen.

Het CAS heeft 4 bouwstenen:

  • Reparatie en kringloop
  • Sociale binding en werkvoorziening
  • Ambacht en onderwijs.
  • Hergebruik en Recycling.

Begin 2023 is er een enthousiaste projectgroep van start gegaan bestaande uit een groep personen die vanuit hun vanuit verschillende een visie en missie een ‘circulair Ambachtscentrum’ vorm te gaan geven.

Visie

In Steenwijkerland is er ruimte voor het realiseren voor sociale binding van de gemeenschap en het realiseren van mooie ambachtelijke educatieve werkplaatsen.

Missie

Een praktisch circulair ambachtscentrum vorm te geven met een verzameling van initiatieven om hoogwaardig product- en materiaalgebruik te realiseren. Dit op een levendige plek zoals op de locatie Bijzonder Hout met kansen voor activering van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. In dit circulaire ambachtscentrum komt duurzaamheid en social return samen: sociale duurzaamheid.